Privacy policy

Het privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers / deelnemers met betrekking tot www.DatingFreaks.nl.

Werking

De website www.datingfreaks.nl wordt beheerd door Link-up services NV, hierna te noemen: "Link-up services NV." Deze organisatie is       ook verantwoordelijk voor het vastleggen en verwerken van alle verstrekte en gebruikte gegevens

Doel achter gegevensopname

Link-up services NV verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • De vorming en uitvoering van de overeenkomst tussen u en Link-up services NV
  • actureringsdoeleinden bij gebruik van een betaalde service of product
  • Om u een servicebericht of nieuwsbrief via e-mail te sturen
  • Om gerichte advertenties te tonen en voor het maken van commerciële mailings
  • Om te voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op Link-up services NV

 

Verstrekking van informatie aan derden

Het is mogelijk dat Link- up services NV derden betrekt in het kader van de uitvoering van haar diensten.Indien genoemde partij (partijen) daardoor toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie, zullen zij deze informatie uitsluitend verwerken voor het bedienen van Link-up services NV. Uw gegevens (anders dan de gegevens waaruit uw profiel en contactgegevens bestaan) worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Link-up services verplicht is bepaalde informatie te verstrekken.Bijvoorbeeld met wetshandhaving in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Gegevensbescherming

Link-up services NV zorgt ervoor dat alle geregistreerde persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en met de grootste zorg    worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in een database die alleen toegankelijk is voor personen voor wie het essentieel is dat ze toegang hebben tot deze gegevens als noodzakelijk geacht vanwege hun positie binnen het bedrijf. Link-up services NV zet zich (redelijkerwijs) in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en / of enige vorm van onrechtmatig gebruik.Link-up services NV is echter niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens, schade aan bestanden of enige onwettige toegang tot bestanden.

Overdracht van verrichtingen

Als de activiteiten van Link-up services NV of delen daarvan worden gekocht door of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen persoonlijke gegevens met betrekking tot u deel uitmaken van een dergelijke transactie en zullen daarom worden beschouwd als een van de verworven activa.

Wijzigingen

Link-up services NV heeft het recht om dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd op de website.Wij adviseren u om regelmatig onze privacy policy te raadplegen of eventueel een mail te sturen naar info@datingfeaks.nl mocht u meer informatie willen over een wijzing.